PROJEKT

Grad Osijek

Aktivno

Cilj:

Fotografiranje, snimanje i postprodukcija raznih događaja u svrhu promoviranja grada.

Videoprodukcija:

HeadOnEast

Pokreni video

Adventiranje

Pokreni video

Koncerti u Osijeku

Pokreni video

Ljeto u Osijeku

Pokreni video

Dan Grada

Pokreni video

HeadOnEast:

Dan grada / Adventiranje:

Ljeto u Osijeku:

Drito iz Osijeka:

Kontaktirajte nas: